Live !! Madrasah Tanwir : Sirah Nabawiyah

Ketamadunan Islam Daripada Sirah Nabawiyah

Perbahasan kitab Al-Azmatu Ad-Dusturiah fi Al-Hadarati Al-Islamiah karangan Sheikh Muhammad Mukhtar Assyanqiti seorang ulama dari Mauritania.

Perbahasan berkaitan perjuangan Nabi SAW membina ketamadunan manusia bersama Ustaz Mirzan Majid setiap Khamis jam 8 malam.